tijdschrift voor politierecht
VIGILES

Actueel

April 2016: Lees hier

Eerder verschenen

 

Eerder verschenen

2016
2011

2011/5 - 2012/1

2011/4

2011/3

2011/2

2011/1

2010

2010/5

2010/4

2010/3

2010/2

2010/1

2009

2009/5

2009/4

2009/3

2009/2

2009/1

2008

2008/5

2008/4

2008/3

2008/2

2008/1

2007

2007/5

2007/4

2007/3

2007/2

2007/1

2006

2006/5

2006/4

2006/3

2006/2

2006/1

2005

2005/5

2005/4

2005/3

2005/2

2005/1

 

Prof. Dr. W. Bruggeman

April 2016

Actuele beslissingen inzake integrale veiligheid: een momentum in de Belgische veiligheidsbenadering - Prof. Dr. W. Bruggeman

Lees hier

Tweeëntwintigste jaargang / Oktober 2016

Vigiles cover

OPINIE/OPINION

Geen verkeersdoden meer: kan dat? Een ‘technology-led’ reflectie 
Franky Goossens en Frank Hutsebaut

Aucun tué sur nos routes: est-ce possible? Une réflexion ‘technology-led’
Franky Goossens et Frank Hutsebaut

Lees hierConsulter ici

DOCTRINE

Het Akkoord van Doornik II: een volgende stap in de politionele samenwerking tussen België en Frankrijk
Pieter-Jan de Greave

RECHTSPRAAK/JURISPRUDENCE

Cass. 2 maart 2016/Cass. 2 mars 2016
Met commentaar van/avec commentaire de Joost Huysmans
(De motivering van het bevel tot verlenging)

Antwerpen 23 juni 2016/Anvers 23 juin 2016
Met commentaar van/avec commentaire de Tom Vandromme
(Drie aspecten van domiciliefraude: de rol van de politie, het uitgebreide feitenonderzoek en domiciliefraude in de sociale huur)


SIGNALEMENTEN/APERCU SIGNALÉTIQUE

Regelgeving inzake politie tussen 1 januari 2016 en 30 juni 2016

La législation parue du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016
Franky Goossens, Frank Hutsebaut en/et Dirk Van Daele

Lees hierConsulter ici