tijdschrift voor politierecht
VIGILES

Actueel

April 2016: Lees hier

Eerder verschenen

 

Eerder verschenen

2016
2011

2011/5 - 2012/1

2011/4

2011/3

2011/2

2011/1

2010

2010/5

2010/4

2010/3

2010/2

2010/1

2009

2009/5

2009/4

2009/3

2009/2

2009/1

2008

2008/5

2008/4

2008/3

2008/2

2008/1

2007

2007/5

2007/4

2007/3

2007/2

2007/1

2006

2006/5

2006/4

2006/3

2006/2

2006/1

2005

2005/5

2005/4

2005/3

2005/2

2005/1

 

Prof. Dr. W. Bruggeman

April 2016

Actuele beslissingen inzake integrale veiligheid: een momentum in de Belgische veiligheidsbenadering - Prof. Dr. W. Bruggeman

Lees hier

Tweeëntwintigste jaargang / Mei 2016

Vigiles cover

OPINIE/OPINION

Een nieuwe structuur voor de Brusselse politie?
Paul Ponsaers en Elke Devroe

Une nouvelle structure pour la police de Bruxelles?
Paul Ponsaers et Elke Devroe

Lees hier – Consulter ici

DOCTRINE

De trinitas 'Nationale Veiligheidsraad', 'Strategisch Comité' en 'Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid'
Johan Vanderborght

RECHTSPRAAK/JURISPRUDENCE

Cass. 1 december 2015/Cass. 1 décembre 2015
Met commentaar van/avec commentaire de Ruben Roex
(De Yahoo-zaak: Belgische Justitie plant vlag in cyberspace)

Brussel 28 oktober 2015/Bruxelles 28 octobre 2015
Met commentaar van/avec commentaire de Frederik Verspeelt
(Over lekken naar de pers en dweilen met de kraan open)

SIGNALEMENTEN/APERCU SIGNALÉTIQUE

Regelgeving inzake politie tussen 1 november 2015 en 31 december 2015
La législation parue du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015
Franky Goossens, Frank Hutsebaut en/et Dirk Van Daele

Lees hierConsulter ici